25 jaar Hist. Ver. Oud-Akersloot De Vereniging komt van de grond De doelstelling van de vereniging Bestuur en werkgroepen Na een gedegen voorbereiding van ongeveer een jaar werd op ini tiatief van enkele inwoners en een oud-inwoner van ons dorp, op 26 februari 1981, een bijeenkomst georganiseerd over het oprichten van een historische vereniging. De bedoeling van deze avond was, te zien of er onder de toehoorders genoeg belangstelling was voor de oprichting van een Historische Vereniging Oud-Akersloot. Ruim 100 personen bezochten de bijeenkomst. 59 Personen gaven zich deze avond op als aspirant-lid. Dit resulteerde in de officiële oprich ting van de vereniging op 2 april 1981 De statuten werden in de ledenvergadering van 15 mei 1981 met algemene stemmen goedgekeurd. Ook werd er deze avond een voorstel tot het formeren van werk groepen onder de loep genomen. Voor de werkgroep fotografie had den 6 personen interesse. 12 Personen wilden zich wijden aan ar cheologie en archiefonderzoek trok 8 personen aan. Bovendien meldden 6 personen zich aan om familieonderzoek (genealogie) te gaan doen. De officiële akte werd opgemaakt door Nicolaas Johannes van Duin, notaris te Hoorn. Dit gebeurde op 18 augustus 1981. Namens de vereniging waren aanwezig H.J. Krom, voorzitter. P.G. Kerssens, secretaris en G. Kerssens, bestuurslid die optrad als schriftelijk lasthebber van J.F. van Sikkelerus, penningmeester en J. Zweeris, bestuurslid. In artikel 2 van de akte staat het doel van de vereniging. "Zij heeft ten doel het behouden van de schoonheid en het in herin nering houden van het verleden van het dorp Akersloot en zijn om geving. Vanuit de ledenvergadering werd in 1981 een 5-koppig bestuur ge kozen. Huisarts Harry Krom werd de eerste voorzitter. In 1986 werd Jaap Zweeris waarnemend voorzitter. In 1987 werd een nieuwe voorzit ter gevonden, Laus Groot. Laus bleef voorzitter tot en met 1998. Het bestuur bestond toen uit 7 personen. Van 1999 tot en met 2002 nam Jaap Zweeris deze functie weer waar, het eerste jaar als vice- 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 4