I tijd door bij sinterklaas- fs speculaas vijf jaar, wat lood, zijn we vde diezelfde nis een geza- duin, wat tot 1 me: "Lauw goedkoper is 1", waarop ik :n kant dat ik genoeg." nen aan het ;elijks 6,75 irier met hun i een bunga- e laten plaat- geweest. Het t er in. /oordat werd toestemming vonds na het ur in huis en 'P het erf van 'as niet goed- Na een flinke woordenwisseling zei de burgemeester: "Van Til je moest maar naar huis gaan". Dus de koop is uiteindelijk niet door gegaan. Het gezin Van Til voor hun woning aan het Julianaplein Een halfjaar later werden er woningen aan het Julianaplein gebouwd en werd ik uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. De burgemeester duidde toen aan dat ondanks hij me van de lijst woningzoekenden had geschrapt, wat de oorzaak was van de woor denwisseling tussen de burgervader en mij. hij een goed woordje voor me had gedaan en ik in aanmerking kwam voor een woning. Voor het overschrijven van de grond, in die tijd was de vierkante meterprijs voor de bouwgrond 2 gulden, moest ik 100 gulden neer tellen. Op dat moment had ik niet zoveel en heeft de vader van Afie het bedrag voor ons gestort. De moeder van Afie was ziekelijk. Zij had reuma. Afie heeft in haar jonge jaren haar moeder met de dagelijkse werkzaamheden onder steund, ze heeft nooit een dienstbetrekking elders gehad. Ook na ons huwelijk ging zij twee keer per dag naar haar ouders, in de avond ging ik veel mee. Maar haar broer Arie en zijn vrouw Annie hebben het grootste gedeelte van de verzorging op zich ge nomen. Zij woonden bij mijn schoonouders in. In het begin van ons huwelijk hadden we geen radio. Die heb ik bij elkaar verdiend met het wieden en spitten in de tuin van oom Jan Schoon; de tuin was aan de Startingerweg gelegen. 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 49