Akersloot er drie kleer- tast Buter en 'as aan de kleermaker gevestigd. schoolklas- loorlopen op obusschool. aag timmer- n, maar voor in Alkmaar ;eld. Dus na e schooltijd erken in de en later bij maandag tot dagochtend, ker in dienst oienfabriek. edrijf klein- dikanten en ippen uitge- i verjaardag ng van twee Teer minder om, die ook irijf was ge- trappen, liet entewerken s gemeente- V.l.n.r.: Wijnand Tiebie, Piet v.d. Eng, Lauw van Til, Jaap Woestenburg, Jan Buur. De mensen hadden vroeger grote gezinnen en waren arm. Ondanks die armoede heb ik fijne herinneringen aan mijn jeugdtijd. We waren thuis met een heel koppel. Het was altijd gezellig, 's Avonds was er altijd aanloop. Moeder had dan een grote pan met chocolade melk op de kachel staan. Met mijn vrienden, Piet Mors, Piet van der Eng, Wijnand Tiebie, Jaap Woestenburg, Jan Buur en Arie Verduin zat ik winterdag onder het genot van een kop chocolademelk en sausies, zo noemde ze vroe ger pindas in de dop, te "eenendertigen". Als je verloren had moest je een halve cent of een sausie in een bakkie gooien. Ik heb nooit op voetbal gezeten, dat vonden vader en moeder niet goed. We trapten wel eens een balletje op het terrein achter de Kalkovens. Dat noemde wij dan OKB "Op Klompen Begonnen". Later mocht ik dat ook niet meer van moeder want ik schopte de kap van mijn klompen eraf. Klompen waren in die tijd het enige schoei sel dat we hadden. Later was moeder blij dat wij, Tinus, Jan, Arie en ik wat gingen verdienen. Toen kregen we het thuis financieel beter. Uit school was ik altijd bij de familie Renkel. Renkel was melkrij der, bollenrijder, hooirijder, had koeien en ventte melk langs de hui zen. Hij deed van alles. Ik hielp wel eens mee en kreeg dan van Dorus Renkel zijn moeder twee kwartjes. Ook haalde ik wel eens 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 43