Het dorp Akersloot telde vroeger drie kleer makers. Naast Buter en Terluin was aan de Julianaweg kleermaker Kaandorp gevestigd. Mijn lagere schoolklas sen heb ik doorlopen op de Sint Jacobusschool. Ik wilde graag timmer man worden, maar voor doorleren in Alkmaar was geen geld. Dus na mijn lagere schooltijd ging ik werken in de V.l.n.r.: Jan, Grietje en Lauw. foto 1924. tuinbouw. In de Hogegeest, eerst bij Twaalfhoven en later bij Kruijenaar. Ik verdiende voor zes dagen werken, van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur en de zaterdagochtend, één gulden vijftig. In 1936, ik was inmiddels 16 jaar, trad ik als houtbewerker in dienst bij de Stokkenfabriek Zonjee in Uitgeest. Bij Zonjee begon ik met het leeghalen van de vogelkooienfabriek. Vervolgens werden er machines geplaatst en ging het bedrijf klein- meubelen fabriceren, zoals kinderstoelen, -boxen, - ledikanten en dergelijke. Ik heb daar een leuke tijd gehad. Er werden veel grappen uitge haald. Mijn loon was twee gulden per week. Jaarlijks op mijn verjaardag ging ik naar het kantoor en kreeg dan een loonsverhoging van twee kwartjes. Na 25 jaar daar werkzaam te zijn geweest en de werksfeer minder werd ben ik, op aanraden van een zwager van Palmboom, die ook bij Zonjee werkte, naar Jan Palmboom gegaan. Zijn bedrijf was ge specialiseerd in het fabriceren van houten trappen. Toen vijfjaar later, door de nieuwe trend aluminiumtrappen, het werkaanbod afnam ben ik overgestapt naar Gemeentewerken Akersloot. Daar ben ik nog 20 jaar werkzaam geweest als gemeente werker in de buitendienst. 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2006 | | pagina 42