Het levensverhaal van Lauw van Til i Lauw is geboren op 18 november in het jaar 1919 en het achtste kind in het gezin van Klaas van Til en Ma Rietveld. Vader en moeder waren echte Akersloters, vader heeft zijn jeugdjaren doorgebracht op Boekei en moeder op Stet. Moeder kwam uit een gezin van drie kinde ren, twee dochters, beiden met de naam Ma, en één zoon, Piet. Mijn moeder noemde ze 'grote' Ma en haar jongere zus 'kleine' Ma. Vroeger gebeurde dat wel meer dat twee kinderen in het gezin de zelfde naam droegen. Tante Ma heeft later ook twee kinderen dezelfde naam gegeven, 'grote' Piet en 'kleine' Piet. Klaas van Til en Ma Rietveld gingen na hun huwelijk wonen aan de Julianaweg, nu huisnummer 23. Zij kregen tien kinderen: Griet, Piet, Tinus, Lauw, Annie, Maartje, Bets, Lauw, Jan en Arie. Drie kinderen overleden op jonge leef tijd: dochter Maartje is zeven jaar ge worden, zoon Piet is op zeventienjarige leeftijd aan TBC overleden en Lauw (het vierde kind) werd slechts 10 maanden oud. Klaas van Til met Vader verdiende zijn geld met het uitventen van groente in Akersloot. groentekar, foto 1925. Hij ging met de hondenkar naar Alkmaar en kocht daar de groente in. Later was hij groenteboer en daarnaast, in de zomermaanden, ver kocht hij ook vanille-ijs, dat door moeder was bereid. De melk die moeder daar voor gebruikte, werd bij Renkel gekocht en voor het koelen van het schepijs werd bij Visserij Dil ijs gehaald. Op zondag stond vader in de kantine van de voetbalvereniging Meer- vogels. Tijdens de rust werd er thee geschonken en verkocht vader zijn schepijs. 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 40