i p f7. i Prinses Beatrix en Prins Claus openen "De Liliade" fl gehouden - het orgel or de meer- ;anctivan rduin, waar amengeko- werd hem tor de heer emenmand ap een zelf en Meer- id aan. Een terwijl ook namens de >or het me- het woord ;n waar hij jn priester- ïnering aan it kreeg dat ed toen de i te dragen, Het regent tijdens de opening van "De Liliade "op 1 juli 1970. Prin ses Beatrix en Prins Claus onderbreken hun vakantie om de Lelie tentoonstelling te openen. De ontvangst door burgemeester De Sonnaville en commissaris van de koningin L. Kranenburg is aller hartelijkst. Na de opening volgt een toespraak van burgemeester De Sonnaville, die zich speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe ambtsketting heeft later aanmeten. Daarna de rondgang over de ten toonstelling waarbij speciale belangstelling was voor de inzending van de gebroeders Laan uit Bovenkarspel .Het betreft een fraai op gemaakt stuk met abrikooskleurige lelies. Deze lelies hebben on langs, met instemming van het koninklijk paar, de naam "Prins Constantijn" gekregen. De ontvangst van de prins en prinses voor de opening van de Liliade. V.l.n.r.: Cor Schoon, voorzitter Liliade. prinses Beatrix, prins Claus, burgemeester De Soimeville en Piet Schouten, bestuurslid Liliade. 35 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 35