Burgemeester De Sonnaville houdt een toespraak. In de deuropening staat priester Lugira met daar achter pastoor Van den Berg. Schuin ervoor staat Eduard Kigwane een plaatsgenoot van de priester. Heilige mis en receptie Tijdens de plechtige heilige mis werd de feestpredikatie gehouden door Pater J. Leyen. Onder leiding van dirigent N. Krom - het orgel werd bespeeld door J. Leek- zong het parochiële zangkoor de meer stemmige mis Missa in honorem Sancti Josephi Calassancti van Oreste Ravanello. De receptie werd gehouden in café Verduin, waar vertegenwoordigers van diverse verenigingen waren samengeko men om priester Lugira te huldigen. Tijdens deze receptie werd hem het parochiecadeau, een zilveren handbewerkte kelk, door de heer Van der Holst, overhandigd. De Kajotters hadden een bloemenmand geschonken, terwijl de Vrouwelijke Jongere Gemeenschap een zelf geborduurde albe ten geschenke gaf. Namens de L.T.B. en Meer- vogels bood de heer W. Swart een enveloppe met inhoud aan. Een dergelijk geschenk overhandigde de heer G. van Vliet, terwijl ook de heer J. Leijen een enveloppe met inhoud aanbood namens de K.A.B. Pastoor Van den Berg dankte de parochianen voor het me deleven en hun enthousiasme, waarna de neomist zelf het woord nam om de aanwezigen te bedanken. Hij vertelde hoe en waar hij was opgegroeid en hoe hij er toe was gekomen om zijn priester studie te beginnen. Verheugd was hij steeds over de herinnering aan de dag, waarop hij van Pastoor Van den Berg het bericht kreeg dat de Akerslootse parochie hem had geadopteerd. Hij deed toen de belofte in Akersloot zijn eerste plechtige heilige mis op te dragen, aan welke belofte hij zich graag heeft gehouden. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 34