s Lugira komt [ij is door de zijn priester- draagt hij zijn loot. Er is veel ie maakt: Hier- 1 hulde die gis- ijn eer- verwel- pries- ive van emaakt te vol- ar hem >ni, dat er" en einde- emeen- vaarhij tl spoe- eek tij de taal- 'rzijdse geerde. Priester Lugira krijgt bloemen aangeboden door de jeugd. Om kwart voor zeven stonden reeds een groot aantal mensen bij de ophaalbrug aan de sluis te wachten, leden van de sportverenigingen, afgevaardigden van de K.A.J. en V.K.A.J., de Akersloter harmonie, een vertegenwoordiger van de landelijke ruitervereniging te paard. Bruidjes en "schildknapen" en het comité van ontvangst met aan het hoofd burgemeester De Sonnaville en de wethouders G. Otte en J. Swart. Om kwart over zeven arriveert het gezelschap uit Uitgeest. Naast de priester waren ook pater J. Leyen als tolk en de priesterstudent Eduard Kigwana, een plaatsgenoot van priester Lugira aanwezig. Ze wer den welkom geheten door burgemeester De Sonnaville die de an dere leden van het ontvangstcomité aan de gasten voorstelde. Hierna zet de bonte stoet zich in beweging. In de voortuin van de pastorie stonden bruidjes opgesteld. Nadat priester Lugira door een van hen een bos bloemen kreeg aangebo den, nam de burgemeester het woord om de jonge priester in het Frans toe te spreken. De burgemeester zei verheugd te zijn over het enthousiaste welkom voor de priester, waarin de bevolking getoond had zich met de priester een te voelen in de grote familie van katho lieken. 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 33