Verwelkoming priester Aloysius Lugira De Afrikaanse neomist (pas gewijd priester) Aloysius Lugira komt in augustus 1959 enige dagen naar Akersloot. Hij is door de Akersloter parochie gesponsord en gesteund om zijn priester opleiding te kunnen bekostigen. Uit dank hiervoor draagt hij zijn eerste heilige mis op in de katholieke kerk van Akersloot. Er is veel belangstelling en de krant heeft een uitgebreid verslag gemaakt: Hier onder een gedeelte van dit krantenverslag: Geadopteerde Neomist ontroert over de hulde Onder meer dan gewone belangstelling is zaterdag middag aan de Sluis in Akersloot de Neomist, die gis teren in de parochie kerk St. Jacobus Major zijn eer ste plechtige H. Mis opdroeg, opgewacht en verwel komd. Deze belangstelling gold voor de jonge pries ter Aloysius Lugira uit Afrika. Door de offergave van Akersloot werd het hem namelijk mogelijk gemaakt zijn priesterstudies in Freibourg (Zwitserland) te vol tooien. De kleine gemeente had hem geadopteerd, maar hem nog nooit kunnen aanschouwen. Het is daarom, dat velen nieuwsgierig waren naar "hun priester" en omgekeerd was priester Lugira zeer verheugd einde lijk eens kennis te maken met de Akersloter gemeen schap. Het is een kennismaking geworden waarbij iedereen in het begin beduusd was, maar waar al spoe dig het ijs gebroken was. Hetgeen vooral bleek tij dens de gistermiddag gehouden receptie, waar de taal moeilijkheden overwonnen werden in de wederzijdse gesprekken, waarbij pater JLeyen als tolk fingeerde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 32