(jioob) In dit nummer: Voorwoord: "Oud-Akersloot" al 25 jaar oud 3 25 jaar Hist. Ver. Oud-Akersloot 4 Het verhaal van Jaap Zweeris 9 Intochten in Akersloot 24 Het levensverhaal van Lau van Til 40 De familie Van Til 55 Professionele belangstelling voor een potscherf 66 Zuivelfabriek "De Hoop" in Akersloot 71 De vroegste bewoningsgeschiedenis van Akersloot 84 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 2