Burgemeester De Sonnaville Ontvangst aan de gemeentegrens met de Schermer. Anneke Swart dochter van loco burgemeester Swart biedt mevrouw De Sonnaville een boeket aan. Burgemeester De Sonnaville (K.V.P.) wordt op 17 april 1958 geïn stalleerd als burgemeester van Akersloot. Hij is de opvolger van burgemeester Van den Heuvel. Voor zijn benoeming was hij gemeen tesecretaris van Bergen.Tot zijn pensionering in 1982 vertegenwoor digt hij de belangen van Akersloot. De intocht van de burgemeester is nog terug te lezen in het draai boek. Na de ontvangst aan de gemeentegrens en een kort bezoek aan Zuidschermer, arriveert men via het pontje in Akersloot. Daar wachten de verschillende verenigingen en maatschappelijke orga nisaties om in gezamenlijke optocht naar het gemeentehuis te gaan. Voor het gemeentehuis volgt een toespraak van meester Van der Holst namens de inwoners van Akersloot en wordt de burgemeester door de schooljeugd toegezongen. Na de installatie van de burgemeester volgt er een druk bezochte receptie in café Roorda. 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 29