Intochten in Akersloot Pastoor Van Baaren De verwelkoming van bijzondere Akersloters of andere prominen ten is in liet verleden uitgebreid gevierd. In het begin van de vorige eeuw wordt zelfs de fotograaf ingehuurd om de intocht op de gevoe lige plaat vast te leggenlater is de fotocamera voor steeds meel mensen bereikbaar. Vooral de intocht van een nieuwe pastoor of burgemeester is een gebeurtenis die veel mensen op de been brengt. Maar de tijden ver anderen. Na de oorlog krijgen de intochten een soberder karakter en vanaf de jaren 60 vinden er, Sinterklaas uitgezonderd, geen groot schalige intochten meer plaats. Dit overzicht is geen compleet beeld van alle intochten in Akersloot, maar een terugblik in de 20eeuw. Bekijk de verwelkoming van een Pastoor, Pater, Burgemeester, Neomist, Prinses, Bisschop en oor deel zelf. Pastoor Van Baaren wordt door burgemeester Hennes vanaf station Uitgeest opgehaakt. Hier zitten ze samen in de koets om richting Akersloot te gaan Op 5 oktober 1913 wordt Pastoor Van Baaren ingehaald. Hij is de opvolger van Pastoor Colla. Fotograaf A. Ris uit Alkmaar is in de arm genomen en heeft een prachtige serie foto's gemaakt. De foto's zijn uitgegeven in een ansichtkaartenserie. Een selectie uit deze foto serie laat zien dat kosten nog moeite zijn gespaard om er een geden kwaardige intocht van te maken. Menig katholiek heeft waarschijn lijk wel een bijdrage geleverd aan een van de festiviteiten. Pastoor Van Baaren is 13 jaar in Akersloot gebleven. In 1926 wordt hij be noemd in Kethel, Zuid-Holland. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 24