Verteld aan en uitgewerkt door Roosmarie Lauritsen Gerrieta Sombroek Op één na hebben ze aan Jaap hun verhaal verteld. Deze verhalen zijn vervolgens in 1998 in boekvorm uitgegeven. Hierop zijn vele positieve recensies, ook landelijke, ontvangen. Aan dit project heeft Jaap vele vrije uren besteed. Het heeft hem voldoening gegeven iets te kunnen doen voor de jongens die des tijds totaal geen nazorg hebben gehad. "Mijn vader is op 73-jarige leeftijd overleden. Op zondagochtend kreeg hij een hartaanval en toen ik die ochtend bij mijn ouders arri veerde was hij al overleden. Ik heb geen kans gehad om afscheid van hem te nemen. Dat is pijnlijk, wreed. Het overkomt meer mensen, maar nu weet ik maar al te goed hoe dit voelt. Ik vind het jammer dat het familiebedrijf niet is voortgezet. Onze oudste zoon Jan heeft het vak van bollenteler wel een korte tijd uit geoefend maar is uiteindelijk, noodgedwongen, timmerman gewor den. Zoon Dirk is ook timmerman geworden en heeft, net als des tijds zijn overgrootvader Blokker, een eigen bedrijf. Ook al ben ik op 32-jarige leeftijd, nu veertig jaar geleden naar 't Zand vertrokken, toch spreekt Akersloot me nog steeds aan, er liggen tal van herinneringen uit mijn jeugd en uit de beginjaren van het zelfstandig worden. Het is een mooi dorp geworden, waar het goed toeven is. Maar er is ook veel verloren gegaan, als ik denk aan de bollenteelt." 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 23