ngbouw in Vereniging vertelde over vroeger. Hij zei wel eens: 'Jij vertelt over aan grond de mensen, hoe de mensen leefden, wat ze deden. Dat maakt het ek met zijn levendig, ook voor mij'". ezin naar 't beginnen. Wanneer je geen interesse hebt in de historie vergeet je dat weer i Akersloot snel, maar dat is bij Jaap niet het geval. Sinds zijn kinderjaren inte (aap en Ali resseert hij zich in het bijzonder voor geschiedenis. Op de lagere school had het vak geschiedenis, evenals aardrijkskunde, zijn voor keur. Als meester Bakker les gaf aan kinderen die ouder of jonger et het telen waren dan Jaap maar wel in hetzelfde lokaal zaten, luisterde Jaap hoofdzake- altijd naar datgene wat meester vertelde en dat ging dan wel eens een hausse, ten koste van zijn eigen lesstof. lelies gaan Op de vraag waarom Jaap geschiedenis en aardrijkskunde als zijn inferieure liefste vakken beschouwd, antwoordt hij: interesse voor geschiede een Lelie- nis betekent dat je je realiseert dat wanneer het oude er niet is. het ;n als voor- huidige er niet kan zijn. Met andere woorden als er geen verleden is, /erd "t Zand is er ook geen heden. rs. Ook in Mijn vader vertelde vaak over vroeger en drukte mij op het hart: bestuur dat 'luister naar oudere mensen die je wat te vertellen hebben, luister!'. eb als voor- En dat heeft Jaap dan ook altijd gedaan. ee gemaakt. Veel gebeurtenissen van vroeger draagt hij met zich mee en zo af en )orzitter van toe komt dat ook weer op zijn netvlies. Hoe was het toen en waar nklijke Ver- door is het gekomen dat het nu zo is, dat is geschiedenis. heb ik voor leiding ont- Mede door zijn interesse voor geschiedenis, maar ook om een stuk geschiedenis van Akersloot vast te leggen, liep Jaap met het plan rond, de Akersloters die destijds in de oorlog zijn afgevoerd naar n mij staan. Duitsland te benaderen. ld of anders Deze jonge jongens werden gerekruteerd door de arbeidsdienst, maar us Leijen of ook via het arbeidsbureau opgeroepen en voor de vorm gekeurd. ij, wanneer Een 60-tal Akersloters, vele van hen gedwongen, zijn toen via Uit geest, Amsterdam naar Duitsland afgevoerd. Er waren jongens bij arme herin- die nog nooit in de trein hadden gezeten. Ze kwamen in Duitsland aan en direct in een poel van ellende terecht en waren eigenlijk bin nen 24 uur volwassen. Strammer- Op twee na zijn deze jongens na de oorlog weer in Akersloot terug t voor moe- gekeerd en gingen gewoon weer aan het werk. Of ze geestelijk ge op de muur knakt of beschadigd waren daar werd niet naar gevraagd. Er was t, ging naar geen nazorg en dat heeft Jaap altijd gestoord. letekend. Op verzoek van Jaap heeft Piet Kerssens Mzn. het voorwerk gedaan en de jongens die nog in leven waren gevraagd, of ze aan het plan uisterde al- van Jaap wilden meewerken. Historische 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 21