"Wij kochten daar land om weer met het telen van bollen door te gaan. het werden hoofdzake lijk lelies. In 't Zand ontstond er toen een hausse, de plaatselijke kwekers wilden ook lelies gaan telen. Om te voorkomen dat daar inferieure kwaliteit naar toekwam werd er een Lelie vereniging opgezet. Ik werd gekozen als voor zitter van deze vereniging. Hierna werd 't Zand een bekend gebied van lelietelers. Ook in Akersloot maakte ik deel uit van het bestuur dat jaarlijks de Liliade organiseerde. Ik heb als voor zitter daar ook de ondergang van mee gemaakt. Daarnaast was ik ook enkele jaren voorzitter van de vakgroep "De lelie" van de Koninklijke Ver- Jaap en Ali op hun eniging van Bloembollencultuur. Enkele jaren geleden heb ik voor trouwdag. mijn activiteiten op dit terrein een koninklijke onderscheiding ont vangen en ben daar trots op. foto 1957 Door de uitbreiding van de woningbouw in Akersloot en daardoor de schaarste aan grond om bollen te telen, verhuist eerst Niek met zijn gezin en in 1966 ook Jaap met z'n gezin naar 't Zand, waar ze ieder een eigen zaak beginnen. Hun ouders, Jan en Riek, blijven in Akersloot en verhuizen naar de woning van Jaap en Ali aan het Dielofslaantje. Vader had zijn bollen in 't Zand op het land van Niek en mij staan. Wanneer het nodig was kwam hij iedere dag naar 't Zand of anders om de paar dagen. Hij had ook vaak een hulp mee, Bertus Leijen of Freek Kerssens. Naast hun vaste betrekking hielpen zij. wanneer het nodig was, een paar dagen mee. Ik denk nog veel aan die tijd terug en heb daar fijne en warme herin neringen aan. Ook Jaap Laan heeft ons geholpen. Jaren later toen Jaap en mijn moeder beiden in Huize Strammer- zoon waren opgenomen, is met name Jaap goed geweest voor moe der. Als moeder ergens mee zat klopte ze met een lepel op de muur en Jaap. die enkele kamers verder vertoefde, hoorde dat, ging naar haar toe en stond haar bij. Dit heeft heel veel voor ons betekend. Pastoor Hageman, was ook een goede vriend van me, luisterde al tijd aandachtig als ik tijdens de vergaderingen van de Historische 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 20