;n over de f katholiek n ik opge- eilijk te be- Je had geen evvoon een men in het irbad van *en kreeg ik rs zwemles d werk ge- rden in de .ussen, iris- ogenaamde den. jaar uit, er ig, het was ;e - en Pro- 1 tijdens de :n vakantie vakantie in ing aan het ren; 2 zoons wederzijdse de Neder- 'o komt hij i Akersloot ;en gegeven or het kerk en en naast Ali in de verkeringstijd, foto 1954 Ik kreeg wel meer en meer contact met pastoor Van den Berg en bezocht met regelmaat de pastorie, waar we dan diverse gesprekken voerden over onze gezamenlijke hobby "geschiedenis". We ruilden ansichtkaarten, kopieerden later verhalen, enz. Ook gingen we wel eens samen fietsen, bijvoorbeeld in het voorjaar wanneer de bomen weer begonnen uit te lopen, en maakte ik hier en daar foto's van. Op een gegeven moment, nadat ik inmiddels voor de tweede keer had gevraagd of ik de geschiedenis van Akersloot mocht kopiëren, kreeg ik zijn toestemming. Ik had geen kopieermachine dus het moest handmatig, met andere woorden overschrijven. In de winter van 1959 ging ik iedere avond om 19.00 uur naar de pastorie om tot maximaal 22.00 uur hieraan te werken. Iedere winteravond weg van huis, dat was voor Ali ook niet gezel lig. Dus dat moest anders, en in de winter van 1960 stelde ik voor of ik dat boek mocht halen en 's avonds weer terugbrengen. Dat werd later wat ruimer ik mocht het wat langer houden en op een gegeven moment een heel week end. Ik heb er uiteindelijk vier winters aan gewerkt, in 1963 was het af gerond. Totdat pastoor van den Berg met emeritaat ging en naar Haarlem verhuisde, trok ik veel met hem op. Later is pastoor weer terugge komen naar Akersloot, waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht." dominee Oskamp ook pastoor Van den Berg en nog enkele andere ka tholieke prominenten hiervoor uit te nodigen. Ik stelde voor om namens het kerk bestuur pastoor Van den Berg te benaderen en na te gaan of er be langstelling voor was. Met in m'n achterhoofd het idee, dat ik dan meteen een ingang had om over het onderwerp geschiedenis te begin nen. Zo gezegd zo gedaan. Pastoor Van den Berg nam de uitnodiging aan en de gesprekavonden werden gestart. Deze hebben echter niet lang geduurd, men was kennelijk nog niet zo ver om het contact met elkaar te onderhouden. 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2006 | | pagina 19