Het gezin Zweeris, foto 1950/1951. Linksboven Jaap en daarnaast Niek. Onder Dirk. moeder. Jan, vader en Annie. Het familiebedrijf Zweeris had werk ge noeg, het hele jaar door. Lelies, bijgoed genoemd, werden in de herfst en winter verwerkt. Krokussen, iris sen, narcissen en tulpen, het zogenaamde zomergoed, in de overige maanden. Er was dus altijd werk. Jaar in jaar uit, er kwam geen eind aan. Jaap vond dit soms erg eentonig, het was eigenlijk tegen zijn natuur in. Midden jaren vijftig worden landelijk vanuit de Roomse - en Pro testantse kerk vakantiekampen georganiseerd. In 1954 tijdens de Akersloter kermis gaat Jaap op vakantie en reist af naar een vakantie kamp in Zuid Limburg. Hier ontmoet hij Ali die haar vakantie in hetzelfde kamp doorbrengt en ze krijgen verkering. Jaap trouwt in 1957 met Ali en zij betrekken een woning aan het Dielofslaantje, toen nog Kerkplein. Ze krijgen vier kinderen; 2 zoons en 2 dochters, die traditioneel vernoemd zijn naar de wederzijdse ouders. Inmiddels hebben ze 12 kleinkinderen. Bij mijn ouders kwam iedereen over de vloer, of je nou niet-katholiek of katholiek was, dat maakte niet uit, zo ben ik opge voed. Voor de jeugd van nu is het moeilijk te be grijpen dat er toen niet veel was. Je had geen auto, brommer, motor, maar gewoon een fiets. Zomers gingen we zwemmen in het Alkmaardermeer, het natuurbad van Akersloot. Tijdens de oorlogsjaren kreeg ik samen met nog vele Akersloters zwemles van een evacué uit Den Helder."' Na zijn huwelijk gaat Jaap activiteiten verrichten voor de Neder lands Hervormde Kerk en ook andere verenigingen. Zo komt hij uiteindelijk in contact met pastoor Van den Berg. "Ik wist dat pastoor Van den Berg de geschiedenis van Akersloot had geschreven en dat hij een fotoverzameling had. Op een gegeven moment werd vanuit de Nederlands Hervormde Kerk door het kerk bestuur voorgesteld gespreksavonden te gaan organiseren en naast 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 18