Akersloot. In het toestel zitten 8 zware bommen. Vlak achter elkaar worden ze gedropt. De explosieven vallen ter hoogte van de Hoornselaan in het land. Gelukkig werd er niets en niemand ge raakt. Dit en het constant overvliegen van vliegtuigen bracht veel onrust en deed afbreuk aan je schoolprestaties. Er was constant een span ning aanwezig, op het laatst dag en nacht. Want overdag vlogen de Amerikanen en 's nachts vlogen de Engelsen. 24 Uur was dat aan de gang. Van de eerste oorlogsdagen kan ik me niet zo veel herinneren. Wel dat mijn vader in 1939 bij de grote mobilisatie opgeroepen werd, gelegerd was aan de IJssel en tot krijgsgevangene werd gemaakt. Mijn vader was van de lichting 1925. In 1939 toen Wereldoorlog II dreigde uit te breken werden in voormobilisatie mannen beneden een bepaalde leeftijd voor een korte tijd opgeroepen. Toen Duits land in september 1939 het land Polen binnenviel werd de toestand nog kritischer. Vader werd in het vroege voorjaar van 1940 weer opgeroepen. Moeder bleef in Akersloot achter met twee kinderen. Zij had geen inkomen. Voor haar levensbehoefte ging zij naar het Raadhuis, waar Piet van Duin (de gemeenteontvanger) een mini male, van regeringswege vastgestelde, kostwinnersvergoeding aan haar en de andere vrouwen waarvan de man onder de wapenen was, uitkeerde. Als mijn vader op verlof mocht, bezocht hij zijn gezin. Op zondag avond ging hij weer terug in zijn militaire pak naar Wezep. Daar was hij met meerdere mannen van zijn batterij ingekwartierd bij een boerenfamilie. Ik zie hem nog op de stoel zitten, de 'poeties' omwinden. Dat waren smalle windsels die om de kuit werden gewikkeld. In Wezep bij de Veldartillerie heeft hij de eerste oorlogsdagen mee gemaakt. Nederland heeft vijf dagen gevochten tegen de Duitsers, toen moesten ze terugtrekken. Vader raakte bij zijn batterij vandaan, hoe dat precies is gebeurd weet ik niet. Het was toen een rare tijd, je werd snel voor een verdachte of verra der aangezien. Zo werd ook vader aangehouden door de militaire politie. Op zijn borst werd een geweer geplaatst en men vroeg vader het wachtwoord uit te spreken. Het wachtwoord was Scheveningen. De Duitsers konden namelijk de "ch" niet goed uitspreken en dat 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2006 | | pagina 15