Jan Zweeris (links) en school ook gevorderd. Hiermee werd het lesprogramma danig in de Teun Dil tijdens het war geschopt en kregen we tijdelijk les in de consistoriekamer van vissen jcer|^ en jn het restaurant van de jachthaven. De leerkracht was hoofdonderwijzer Schering. Toen ik op school kwam hadden wij juffrouw Vennik. Zij kwam ieder dag op de fiets uit Heiloo. Toen meester Schering met pensioen ging werd meester Bakker hoofdonderwijzer. Hij maakte zware tijden mee, het aantal leerlingen liep terug naar 23 kinderen verdeeld over alle klassen. Hij kreeg zo nu en dan ondersteuning van stagiaires of zijn vrouw hielp mee, zij was hiertoe bevoegd. In 1944/45 kreeg meester Bakker ondersteuning van een onderwij zeres. Zij was geëvacueerd en kwam uit Geldermalsen. De lessen werden ook bijgewoond door kinderen van evacués uit IJmuiden, Beverwijk en Uitgeest. Tijdens de oorlogsjaren werden de lesuren danig verstoord door geallieerde vliegtuigen die bommen vervoerden naar Duitsland en over Akersloot vlogen. Deze keerden in de middaguren weer terug. Zowel op de heen- als terugreis werden ze door de Duitsers bescho ten. Op 6 februari 1944 werd een Amerikaanse B-24 bommenwer per neergeschoten. De B-24 verliest hoogte en komt richting 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 14