;n 5 kinde- iam en het j krijgen 4 rleek, is de eboren in 5t naar Uit- an Jaap, in /aard en uit itvader van tcob kreeg, eftijd over gt geschre- als beroep e men toen Jat vroeger ;ht. oktober op Uitgeest en ntje Mooij. ruideniers- derij die in i onder één 'erse keren 3oren, mijn iwt in 1932 in 1910 te In die tijd heeft hij al bollenland aan de Buurtweg, een halve hectare groot, waar hij in zijn vrije tijd op werkt. Ook werken er mensen uit het dorp bij hem. Wanneer Jan bij de visserij weg is begint hij voor zichzelf, huurt van een aangetrouwde oom land bij, dat later door aankoop zijn eigendom wordt en heeft uiteindelijk anderhalve hectare land tot zijn beschikking. In 1954 koopt hij nog eens anderhalve hectare grond, gelegen aan de overkant van de Buurtweg en groeit zijn bedrijf uit tot een van de grote bedrijven die op dat moment in Akersloot gevestigd zijn. "Mijn vader heeft zichzelf moeten ontwikkelen tot zelfstandig on dernemer. Hij heeft daarbij totaal geen steun gehad van zijn vader. Het is hem echter gelukt een bekende kweker van vele soorten bloem bollen te worden. Door maximale lichamelijke inzet en vakman schap heeft hij het zover gebracht. In 1940 ging ik naar de lagere school, de openbare school aan de Kerkbuurt. In die tijd werd Akersloot bezet door oudere Duitse sol daten. In eerste instantie maakten zij gebruik van de St. Jacobusschool, maar tijdens de tweede bezetting werd de openbare 13 Op 25 januari 1934 worden ze verblijd met een zoon, Jaap. Daarna volgen nog vier kinderen, Niek (1936), Jan, (1943), Dirk (1947) en Annie (1948). Jan werkt in de bollen bij andere bedrijven in Akersloot. Het bedrijf van zijn vader, die zelf standig bloembollenteler is, is niet groot genoeg om werk te bieden. Op 17-jarige leeftijd gaat Jan werken bij de firma Dil en vaart hij dagelijks uit om te vissen. Jan verdient bij de firma Dil 23 gulden per week. Met dit bedrag en een kleine opbrengst vanuit de bollen moet hij later zijn gezin onderhou den. Echter tijdens de crisisjaren, die ongeveer tot 1940 voortduren, is de opbrengst vanuit de bollen nihil. Hij neemt ontslag bij de firma Dil als in 1944 door de geallieerden vanuit jachtvliegtuigen beschietingen op boten worden uitgevoerd. Jan handelt direct, zet de schuit aan de rietkant, stapt uit en gaat per direct bij de visserij weg. Trouwfoto van Jan Zweeris en Riek Blokker 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 13