Nu even terug naar 1734 weer overgenomen, maar de afstand tussen 't Zand en Akersloot begon mij parten te spelen. De gebeurtenissen in Akersloot gingen deels aan mij voorbij, of ik hoorde het te laat. Dit was een reden om naar een opvolger uit te kijken. Spoedig nadat Frans Zonneveld bestuurslid was geworden, zag ik in hem de ge schikte persoon en heeft hij deze taak op zich genomen. Ik werd weer vice-voorzitter en de overige bestuursleden waren Jan Krom, secretaris en Jan Louwe, penningmeester. In 2004 kwam Ted Mooij als bestuurslid de gelederen versterken. Een van de meest belangrijke activiteiten is de uitgave van ons lijf blad De Groene Valck; de eerste uitgave was in oktober 1981. Daarnaast is er een archief-, archeologie- en fotogroep. Zij dragen hun steentje bij om de redactie van informatie te voorzien. De re dactie legt de laatste hand aan de fraaie uitgave van ons lijfblad". Jaap Zweeris heeft besloten om na 25 jaar bestuurslid te zijn ge weest zijn activiteiten als vice-voorzitter te beëindigen. Hij bewaart goede herinneringen aan de periode Oud-Akersloot. Er is veel geor ganiseerd en tijdens de voordrachten die voor de leden zijn gehou den zijn vele interessante onderwerpen de revue gepasseerd. Ook de samenwerking met de overige bestuursleden heeft hij als zeer plezierig ervaren. In dat jaar trouwt Gerbrand Sweris, Duitser van oorsprong, te Monnikendam. Hij is een van die hollandgangers die tijdens de zo mermaanden in Nederland werkten. In die tijd krijgt hij kennis aan een meisje uit Monnikendam, huwt haar en vestigt zich definitief in Nederland. Uit dit huwelijk worden twee dochters en twee zonen geboren. De zonen krijgen de naam Jacob en Jan mee. Vanaf die periode worden de eerstgeboren zonen in de familie Sweris vernoemd, en is het steeds Jaap, Jan, Jaap, Jan, Jaap, Jan, enz. Tot op heden is deze traditie voortgezet. Ook Jaap en Ali hebben hun oudste zoon de naam Jan gegeven. Jan, die inmiddels een gezin heeft, heeft zijn oudste zoon Jaap genoemd. II

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 11