Kees Kuyper Heb ik dan zelf niks voor elkaar ge kregen? Jawel, maar dat was moeilijk, want we waren geen collegepartij. Eer lijk is eerlijk, ik had nog best een pe riode wethouder willen zijn toen we als tweede uit de bus kwamen. Helaas de verhoudingen bleken toch anders te liggen. Maar toch, ik bereikte een grotere veiligheid op de Geesterweg plus allerlei verbeteringen op onder delen hier en daar. En vooral het be houd van de Klaas Hoorn- en Kijf- polder. De Klaas Hoorn en En nu zullen de echte Akersloters zeggen: "Zo was het helemaal Kijfpolder met op de niet". Misschien. Maar dit verhaal heet "Een vreemdeling kwam achtergrond de Kerklaan naar Akersloot". En dit is wat die vreemdeling aantrof en meemaakte, of althans meende aan te treffen en mee te maken. Een subjectieve kijk, ik geef het toe. Maar we zullen het eens zijn over wat er in Akersloot allemaal kan, hoeveel bloeiende verenigingen zich op de verenigingsmarkt presenteren, wat we kunnen realiseren met SWOA en Kruispunt en bovenal toneelclubs, koren en technici in een dave rende musical. Dan word ik trots dat ik er als "vreemdeling" een beetje bij mag horen. Is er dan geen enkel minpunt te vermelden over Akersloot? Jaze ker... DAT HET NIET MEER BESTAAT! Ik geloof nog steeds dat de samenvoeging met Limmen en Castricum niet nodig was. Goed, sommige dingen kun je niet alleen, die moet je samen doen. Maar watje klein kunt regelen, moetje klein regelen en pas als dat niet kan, moet je samenwerken, maar dat wil niet zeggen datje dan meteen alles samen moet doen. Met mijn buurman samen hebben we onze huizen verbeterd. Maar we wonen nog steeds ieder in ons eigen huis. Er zijn nog steeds zaken die we in Akersloot zelf hadden kunnen beslissen. Dat zou nog steeds zo moeten zijn. Ik was het enige raadslid dat tot het laatst toe vóór de zelfstandig heid van Akersloot is blijven stemmen. En ook daar ben ik trots op. 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 74