Een vreemdeling kwam naar Akersloot Eigenlijk kende ik Akersloot al heel lang, maar alleen vanaf het water. Terugrekenend zal het in 1934 geweest zijn dat we in Groet met vakantie gin gen. Met vakantie, dat was al iets heel bijzonders. De meeste vriendjes in Am sterdam gingen helemaal niet met va kantie. Die liepen -brood mee- naar 't Suiersoppie. Al was dat al een paar jaar geen Zuiderzee meer, zwemmen kon je er nog best. Maar wij gingen dus met vakantie. Met de Alkmaar Packet naar Alkmaar en vandaar met het trammetje tot Schoorldam. Op het eer ste stuk was de Alkmaar Packet nog de Zaandammer boot, maar daarna kwamen er nog twee volstrekt onbekende aanlegplaatsen, de Stierop en Akersloot. Van de eerste herinner ik mij niets; van de laatste een aanlegplaats met veel bomen. De bomen zag ik later niet terug, maar ooit vertelde Joop Koppes mij dat er vroeger inderdaad aanzienlijk meer bomen aan 't Schouw stonden. Daarna gingen de vakanties in een andere richting en Akersloot zakte weg in mijn geheugen. Destijds kregen we op school wel veel meer kaartkennis, maar Akersloot was er zelfs toen niet bij. De trein ging via Uitgeest en Castricum en op de fiets naar Texel na de oorlog kwam je er ook niet langs. Jaren later was ik vanuit Amsterdam als schoolmeester in even ge heimzinnige plaatsen terechtgekomen, tot ik in 1970 een baan kreeg als leraar in Haarlem. Daar kon ik een fraaie flat krijgen, maar wel in de steenwoestijnen van de nieuwbouw. Onze kinderen waren ge wend aan het buitenleven en dat wilden we graag zo houden. Mijn vrouw was al verscheidene malen als onderwijzeres hier en daar ingevallen, onze jongste was inmiddels acht en we besloten dat ze zou solliciteren naar een vaste baan niet te ver van Haarlem. Toe vallig was er in Akersloot een vacature. Solliciteren. Raak! En om het meteen maar te zeggen, we hebben er geen spijt van gehad. Nor maal gesproken gaan we er niet meer weg. Van de vorige dorpen waar ik gewoond heb, werd steevast gezegd:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 72