en 2 dochters in Akersloot. Onze jongste zoon John koos net als zijn overgrootvaders voor het boerenvak en boert in Nieuw Zeeland. Dooi en ik genieten nu samen van een mooie tijd aan de Beatrixlaan. En naar ik hoop nog een lange tijd. als dat ons gegeven is. V.l.n.r. Staand: Gerard Jr, Piet, Truus, Wim, Bep en Gerda Zittend: Vader Gerard, Kees, Hans, Lida, moeder Gré en Gon Foto bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijk in 1954. Familie De meeste van mijn familieleden wonen niet in Akersloot. Daaroi in vogelvlucht hoe het met ze gaat. Mijn vader en moeder hebben I kinderen gekregen. Helaas is Hans, geboren in 1938, na ruim ee. maand te hebben geleefd, overleden. Mijn oudste zuster Gerda is getrouwd met Herman Veraart en wooi. in Ter neuzen. Ze heeft een aantal jaren in het onderwijs gewerkt e ze hebben 2 zonen. Mijn broer Wim is de enige die nog in Akersloot woont. Hij is gi trouwd met Agaath Broers en startte een loonbedrijf aan de Slui buurt. Later is het bedrijf verplaatst naar Boekei. Ze hebben 4 kil - deren en zoon Ruud heeft met zijn vrouw het loonbedrijf overgem - men. Mijn zuster Gon is ingetreden als zuster in de Augustinusorde. 2 heeft jaren gewerkt in de verpleging en later werd ze directrice va i een bejaardenklooster. Na haar 65e is ze het rustiger aan gaan doei 68

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 68