inct Overpelt PutterAfra ml, Marjon Sonja Kers houding zat •en in de week de tijden an- p van kleding rnaast zijn er ;t een grote en extra ser ;n te trekken op afspraal 'o kunnen d- jbels of tapij rdijnen lopei :rg heeft con :re projecten an de Rem e versterking g draait ooi is voor men iet dit op eei steeds mee ngdurig staai og meer ope ig komen. Ii :ren door eei zet was goed uden zal blij verhuren. D erkoop en d op slot. The mrder Zegei 1 het niet me rixlaan, het i Winkel en woning staan te koop Foto 2001 Verkoop Toen hebben we gezocht naar een definitieve oplossing, we verko pen de zaak aan Van Bennekom. Die heeft de zaak zo ongeveer tot en met 2000 gedraaid en toen verkocht. Een projectontwikkelaar realiseerde hier 3 woningen. Gerard en Door hebben het er nog moeilijk mee. Maar het was geen haalbare kaart meer. Ook wij zou den het met zo'n zaak niet meer redden. Het tijdperk Van Vliet is afgesloten. Zo terugkijkend hebben we een mooie tijd gehad. Met onze kinderen gaat het goed. Onze zoon Bart woont met zijn vrouw 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 67