medeoprichtster van het katholieke vrouwengilde samen met Gi Broersen, mevrouw Koopman, Co Admiraal en Coba Zoon. Vele jaren is ze voorzitster geweest. Als ze een vergadering moest ope nen was ze altijd vreselijk zenuwachtig, maar het ging haar goed af. Het kamerbreed tapijt Er is een periode van voortdurende groei. De Hoogovens zorgen voor werk en er wordt steeds meer gebouwd in Akersloot. Er ko men steeds meer nieuwe producten op de markt. Zo doet het kamer breed tapijt zijn intrede. We krijgen genoeg werk voor een eigen stoffeerder. In 1960 komt Theo Bruinenberg in dienst. Naast het leggen van tapijt en zeil, hangt Theo ook gordijnen en vitrage op. Er wordt een Ford Transit aangeschaft om het kamerbrede tapijt te ver voeren. Met de familie gaat alles naar wens. Steeds gaat er een broei of zus het huis uit, trouwen. Gerard Jr. is dan ook in het vak beland Vanaf mijn 14e werkte ik bij Bruggeman in Alkmaar. Ik begon eers alleen op zaterdag maar al snel had ik een volledige baan. Ik hel toen ook mijn vakdiploma's en middenstandspapieren gehaald. Ir die tijd kreeg ik verkering met Door van Huykelom. We kregen d( kans om een woning aan de Julianaweg te bouwen. Met ons trou wen in 1964 trekken we in onze nieuwe woning. Ik werk dan no£ steeds bij Bruggeman maar help ook nog af en toe in de winkel. Dt zaak groeit zo langzamerhand uit zijn jasje, maar de winkel mat niet worden vergroot volgens het bestemmingsplan. Samen met bur gemeester De Sonnaville wordt een creatieve oplossing bedacht. E mag wel een noodwinkel worden gebouwd, zelfs met een flink vloer oppervlak. Aannemers Tiebie en Pepping realiseren in 1967 de uit breiding. Op dat moment stop ik met werken bij Bruggeman en sta] ik samen met Door in de nieuwe zaak. Er komt een nieuwe naam "firma Van Vliet", met Gerard Sr. en Gerard Jr. als eigenaren. Wi wonen dan al naast de winkel. Vader Gerard en moeder Gré wonei dan inmiddels in onze woning aan de Julianaweg. Liliade In de jaren 60 en 70 wordt in Akersloot De Liliade gehouden. D lelietentoonstelling is succesvol en trekt mensen uit de wijde regie Op de middenstandsbeurs zijn wij ook vertegenwoordigd. Het eei ste jaar ligt de nadruk op kleine artikelen die de klanten zo me kunnen nemen, zoals kleding. Gré wil iets speciaals voor de lelie tentoonstelling ontwikkelen. Het wordt een handdoek met opdru van Akersloot. Lelies en zeilboten sieren het door de firma Seahors. gemaakte ontwerp. Het wordt een gigantisch succes. In de loop de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 60