De Omroeper. oi Heen RIJWIEL HALLO, HALLO! Hier Akersloot op golflengte 296 M. 2e Prijs: Eikenhouten Dressoir. 3e PrijsTafel Cachet (28-deelig). 4e Prijs: Een Theeservies. 5e PrijsEen prima Wringer. No 6 Vrijdag 3 November 1933 2de Jaargang Verschijnt 1 X Per maand huis aan huis in Akersloot en Omstreken De onderstaande vereenigde Winkeliers hebben dit jaar weer een schitterende St. Nicolaas-attractie. Bij aankoop van 50 cent CONTANT krijgt U een bon met daarop een rebus. Bij de goede oplossing van de rebus kunt een j\ mooie prijs winnen. Bij meerdere goede ']V oplossingen dan dat er .prijzen zijn beslist het lot. Wij beginnen as. Maandag 6 Nov- w' to* en met December. Op 6 December 's avonds om 7 uur is er prijsuitreiking in het Café Verduin. Voor dat de prijsuitrei- king begint krijgt degene, die "het hoogst aantal bonnen heeft een prachtige WOLLEN DEKEN. De bonnen zijn verkrijgbaar bij de o s. adressen A. van Duiri Jn Putter A. v d. Eng Q. A. van Vliet Jb. Verduin Wed. Th. Schoon J. Jak A. Soeterbroek P. v. Baar J. Deijlen Cor Betjes P. M. Dekker K. van Til Hoofdprijs: naar keuze merk „GERMAAN". Verder nog 35 verschillende mooie prijzen, waaronder een FRUITMAND, Advertentie TAARTEN, BANKETLETTERS,'enz. Sinterklaasactie Beleefd aanbevelend, DE VEREENIGDE WINKELIERS VAN AKERSLOOT» van de katholieke JXM middenstandsbond koop per halve of heele Sulden aan, denk om de 40 prijzen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 55