C.J. van Roon I aangetrof- let bekende reek-behan- abenvoeten. herven van eend aarde- Ook hand- aeven, stuk- it de gemet- aarschijnlijk euw (gezien lardewerk- as hier eer id veen werd waar ïgraven vooi urf). Direc het toen ont water dicht t vervuilde e strandwal het door on: irdewerk be ifbeelding de lagen le ingraving) ilaats E, naa al, steengoec met boogje^- ;e bakpan me t 'orm kan zie 1 waarschijnlijk aan een coi - VIE materiaa Afbeelding 4 Wij hoopten dat kunnen worden, i In put D werd niet zoveel gevonden. Het aarde werk hier liep tot in de 19e eeuw. Leuk waren scherven van vroege en late mineraalwater kruiken, majolica, een vroeg wandtegel- fragment, Weseraardewerk en een scherf van mogelijk een tegelkachel met een wapen erop. (zie afbeelding 4) We zullen proberen het wapen thuis te brengen. Een eigen onderzoekje met boeken uit onze bi bliotheek leverde niets op. De indruk is dat het hier een fantasiewapen betreft uit het einde van de 18e eeuw, gezien de z.g. accolade onderkant van het schild. Op de aangevulde uitsnede van de opgravingstekening kunt u zien dat de gemet selde put en het monumentje langs het pad ston den dat zich door de tuin kronkelde. de volgende zaterdag nog verder gezocht zou ar helaas, toen zat het hele terrein onder het zand. Onze archeozoöloog Gerard Graas, verzamelde beenderen van de volgende dieren: paard, rund, varken, hond, schaap/geit en tot zijn grote vreugde edelhert, een dier dat sinds lang niet meer voorkomt in deze gebieden. Op het schuilkerkterrein is in de loop der eeuwen veel veranderd. Er is te zien dat er regelmatig zand van de strandwal is afgegraven om het omliggende land te verhogen. Dit hebben we geconstateerd tij dens onze onderzoeken in zowel de noord-westelijke als nu aan de zuid-oostelijke kant van de strandwal. Een gevolg is dat de vroe gere holle wegen door dit zandige gebied nu als dijkjes boven de omgeving uitsteken en er veel sporen uit het verleden verloren zijn gegaan. Uit: Grondspoor nr. 117. (Grondspoor is het mededelingenblad van de AWN afdeling Zaanstreek). Wegens plaatsgebrek hebben wij dit artikel niet eerder kunnen plaat sen. 49 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 49