Het laat-middeleeuwse aardewerk dat in deze put werd aangetrof fen bestaat uit: Een in elkaar gedrukt potje van Paffrathmateriaal met het bekende haakoortje. Veel scherven van grote potten met bezemstreek-behan deling; deze potten hebben vaak een hoge standring of lobbenvoeten. waarvan we er ook een hebben gevonden. Verder scherven van Pingsdorf-materiaal, vroeg-steengoed, vroeg-roodbakkend aarde werk, een geribbelde kookpot en een waterkan 15e eeuw). Ook hand- gevormde kogelpotten waarbij delen met diagonale groeven, stuk ken bazaltlava van een maalsteen en jonger materiaal uit de gemet selde waterput (19e eeuw). In put B werd ook veel aardewerk aangetroffen. In waarschijnlijk de 15e - 16e eeuw (gezien de jongste aardewerk vondsten) was hier eer dichtgegroeid veen moeras. Dit werd waar schijnlijk afgegraven voo brandstof (turf). Direc daarna werd het toen ont stane open water dicht gestort met vervuild* grond van de strandwal waarin zich het door on: gevonden aardewerk be vond. (zie afbeelding schets van de lagen opbouw en de ingraving) Afbeelding 3. Profiel van de putwand in put B op de plaats E, naa de Kerklaan gezien. Het aardewerk hier bestond uit: Laat-kogelpot materiaal, steengoec een geribbeld kookpotje, een 15e eeuws kookpotje met boogje;- - versiering in slib, een 16e eeuws olielampje, een vroege bakpan mt t vlakke greep en een scherf waarin je een overgangsvorm kan zie 1 van Pingsdorf naar vroeg steengoed. In put C werd ook veel aardewerk gevonden, maar waarschijnlij c allemaal stort, ondanks vele houtresten die af en toe aan een coi - structie deden denken. Hief kwamen ook, naast het ME materiaa 17e eeuwse potscherven tevoorschijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 48