Afbeelding IHet schuilkerkterrein met daarin getekend de putten waarin we onze waarnemingen en vondsten gedaan hebben. In put A werden in de loop van deze zaterdag de volgende zaken aangetroffen. Naast de laat-middeleeuwse woonplaats, waarin veel scherven er enige paaltjes zonder herkenbare structuur gevonden werden, kwa men nog wat jongere vondsten te voorschijn. Er werd een gemet seld vierkant aangetroffen. Dit bleek de nog ontbrekende fundering te zijn van de tweede pilaar van de ingangspartij vaan het kerkter rein. Dit bracht de ruimte tussen de twee pilaren op ongeveer 3 me ter. Een ander gemetseld vierkant moet volgens omstanders de funde ring zijn geweest van een beeld. Navraag hiernaar bracht aan he licht dat het een Mariabeeld zou betreffen, (zie afbeelding 2) 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 46