;ia Louwe Opgravingen op het schuilkerkterrein n der plaats :etenen van ed. voor te iemand te en der gan- lk Cornelis nziens nie- irdige veld- )lder wordt n. Hetwelk plaatsvond, genomen, is maken, en lage landen herinneren oofd zijn te :unnen ver- :ame gevol- brief 60. Schuilkerk naar een schilderij van pastoor A.A. v.d. Berg Op de plaats waar nu kerkhof "De Overtuin" gelegen is, stond vroe ger een schuur- of schuilkerk. In 1631 kocht de toenmalige pastoor Nicolaas Stenius van Aegt Willems het Noorderwerfje, waarop hij het kerkje liet bouwen. Het kerkje werd ca. 1868 afgebroken, (red.) De uitbreiding van de RK-begraafplaats aan de Kerklaan, werd ge start in september 1995. Er werd door ons (AWN) een onderzoek gestart in diezelfde maand. Er waren bomen verdwenen en de oude tuinmuur tussen het schuilkerkterrein en de buren aan de noordzijde was ook weg. Op die plaats was een diepe gleuf gegraven, waar schijnlijk voor de bouw van een nieuwe afscheiding. Er was al één kuil gegraven, waarin later zand gestort zou worden voor de ko mende begravingen. In deze kuil werden de sporen gevonden van een laat-middeleeuwse woonplaats. Deze woonplaats lag op onge veer 90 cm onder het maaiveld dat zich op deze plaats precies op O NAP bevindt. De scherven bevonden zich zowel boven als onder het, door de kraan gegraven, niveau. De daarop volgende zaterdag zijn we met ons onderzoek verder gegaan. Toen waren bijna alle putten gegraven waarin schoon zand moest komen. We hebben de putten een letter gegeven om aanwij zingen en vondsten te kunnen registreren, (zie afbeelding 1). 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 45