Een stukje geschiedenis over het Alkmaardermeer 3 6 18 In vroeger jaren heette het Alkmaardermeer de Langemeer. Gewoon lijk door de Akersloters "de meer" genoemd. 43 Ver voor het jaar 800 was het hier één groot veengebied. Door het inklinken van die veengebieden ontstonden kleine stroom- 45 pjes die uitgroeiden tot rivieren en zelfs tot meren. Een van die eer ste stroompjes was De Stierp en de Langemeer een van de meren. 50 De Stierp vormde de waterdoorgang tussen de Langemeer en de Starnmeer. 70 72 75 Gezicht op De Stierop vanaf het water. Foto 1960 De Langemeer was afgescheiden van de Schermeer, dooreen strook land genaamd Saskerley. Dit was een duinrug die de verbinding vormde tussen het dorp Akersloot en De Woude. In het noorden lag de Boekelermeer, met als afsluiting de Overdie-moerassen. Ten oos ten lag de Schermeer. In oude tijden, tot ver in de Middeleeuwen, vanaf het ontstaan van de Langemeer rond 1200, lagen Akersloot en Boekei te midden van meren, moerassen en rietlanden. De Woude, grotendeels bestaande uit rietbos en water, werd na het ontstaan van de Langemeer een eiland. De buurten op dit heuvel achtige eiland lagen verspreid, er werd gebouwd op plaatsen waar men veilig was voor watervloeden, (bron: manuscript pastoor A.A. van den Berg). 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 3