Schulden: Generatie V. JOHANNES (JAN) PUTTER, geboren op 22-7-1881 te Akersloot, overleden op 5-7-1956 te Alkmaar. Jan trouwde op 21-jarige leef tijd op 28-4-1903 te Akersloot met MARIA (MIETJE) ZOON. geboren op 14-4-1881 te Akersloot. Overleden op 30-12-1946 te Akersloot. Te vorderen van enige personen, wegens geleverd brood Te ontvangen huur 47,— 26,- Totaal 4.971,— De beëdigde deskundigen, die de roerende- en onroerendegoederen taxeerden, waren Nicolaas Meijne, landman, Pieter Kerssens, win kelier en Nicolaas de Goede, broodbakker. Hypotheekkosten. leningen en rente 3.508,53 Notariskosten 161,02 Dokterskosten 75.- Rekeningen schilder, metselaar, timmerman en smid - 100,- Rekeningen wegens geleverd zaad. meel, rogge. sukade, suiker en honingzoet 930,- Begrafeniskosten 160.- Totaal 4.934,55 De nalatenschap bedroeg dus: 36,45. Dit bedrag moest over de 7 kinderen worden verdeeld. Zoon Jan en zijn vrouw Mietje Zoon namen, per bovengenoemde datum, de baten en lasten voor hun rekening, zodat zij de eigenaar werden. Het beroep van Jan was bakker en boer. Het gezin woonde op de Sluisbuurt. In 1908 brandde de bakkerij en de woning af. In datzelfde jaar werd op dezelfde plaats een nieuw pand neergezet. Twee maanden na het overlijden van de ouders van Mietje erfde zij (in 1909) een bedrag van 2206 gulden. Dit bedrag zal bij de herbouw van het woonhuis en de bakkerij goed van pas zijn gekomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 24