Bij de verkoop van deze woning werd bedongen dat in deze woning geen beschuit meer mocht worden gebakken. Helaas hebben wij de notariële akte van deze verkoop niet gevonden Op 6 april 1892 kochten Jan Putter en Jan de Jong, beide van beroep broodbakker, een huis en erf gelegen in sectie G nummer 632, voor de prijs van 805,—. De kopers verklaarden deze koop voor zich zelf te hebben gedaan. De akte werd opgermaakt door notaris C. van Bosstraeten uit Bergen, inventaris nr. 6C, akte nr.21. Ruim 3 maanden later, op 13 juli 1892, werd er weer een woning gekocht. De akte nr. 149 werd opgemaakt bij notaris B. Wieland Los te Uitgeest. Dirk Sinnige, landman, verkocht aan Jan Putter een huis, schuur en erf, staande te Akersloot aan de Sluisbuurt. Kadastraal bekend in sectie G nr. 610, groot 17 are en 20 centiaren, voor de prijs van 2.600, Onder beding van: onder welke erfdienstbaarheden last die aan het bezit van een onroerendgoed verbonden is) behoort een notH'eg ten laste van het verkochtte, zoals die in de voormelde akte van koop en verkoop is gemeld. Dirk Sinnige kocht deze woning van Jacob Blokker, van beroep bakker en landman. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Johannes (zie generatie V). 2. Levenloos kind. geboren op 4-7-1882 te Akersloot. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 22