t het niet. Het /at." 72 nam hij de n Lia kregen imiddels drie ie Boschweg. iter overleed. inkel aan de het brood en de ventwijk bakker nog: k heb er wel ;ur en de bel. betalen voor nog koek of eer. traditionele orden speci- kbraham van rklaas grote Aad en dochter Barbera in de bakkerij hoeveelheden speculaas en taai-taai. "Ook arme gezinnen kochten heel veel taai- en speculaaspoppen, ook als ze verder weinig ca deaus uitwisselden. Al kochten ze dan de maand november veel minder, ze spaarden voor vijf december. "Mijn vader gebruikte voor Sinterklaas maar liefst zes zakken meel voor het maken van taai taai. Later werden dat er een of twee. Al zag je het nog terug bij die grote traditionele gezinnen: daar kon je tot voor kort dozenvol taai en speculaas kwijt." December was altijd de drukste maand. "Dan hadden we het samen verschrikkelijk druk. We hebben nog een foto dat Daniëlle als baby in een kartonnen doos in de bakkerij werd gestald, dan hoefde Lia niet steeds terug naar de kamer." Pasen en Kerstmis hadden ook hun eigen paas- en kerstbrood. En dan was Putter wijd en zijd bekend als "Onbetwist de Tulband specialist." En Lia was degene die de vermaarde paaseieren maakte. In die zelfde jaren veranderde er economisch veel. De welvaart nam toe en Akersloot werd steeds groter. Veel jonge gezinnen vestigden zich in nieuwe buurten die er steeds bijgebouwd werden. Aanvan kelijk was dat goed voor de nering maar de veranderende omstan digheden bleken uiteindelijk het einde van de 'rondbrengcultuur'. Supermarkten namen de rol van de kleine winkels met al hun afzon derlijke waren over. Klanten voelden zich minder gebonden aan hun vaste leverancier. Mobieler klanten namen makkelijker de auto. naar de plaatselijke supermarkt of naar Alkmaar. Castricum of Heiloo. 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 15