>m het alle- chuiten mot *een vragen ijd en alle- "-Wij heb- bakker Put sen dan een r een daal- ier aan toe. rgingen op le vooruit- aok was, er :ers. Putter, ip Verduijn, r waren na- eltjes: krui- eltjes, sla- Allemaal hadden al- het meren- eigen klan- d je maand- n weer een ook week- >p zaterdag rde, bij een bakker had >p zaterdag aan katho- diend door en lijk geen protestante we naar el- uzen!Geu- Barbera met haar man Jort Ham en dochter Silke De consequente vorm van verzuiling duurde tot kort na de oorlog. Vanaf pakweg 1950 kreeg de bakkerij ook protestante klanten. Tot 1965 ventten alle bakkers hun eigen klanten door elkaar, in dat jaar werden de ventwijken gesaneerd. "Toen hebben de bakkers sa men de wijken verdeeld. Alle bakkers kwamen bij elkaar, iedereen had zoveel klanten en zoveel broodomzet. Je moest opgeven hoe veel brood een klant per week afnam en aan de hand daarvan is alles verdeeld. Na een tijdje kwam Arie Schoon: '-Ik kom helemaal niet uit.' Toen hebben de andere bakkers weer wat klanten teruggege ven. Die eigen wijk was een hele vooruitgang. Al was natuurlijk niet elke klant blij dat hij een bakker kreeg aangewezen." Het is nog niet zo lang geleden dat alles door het hele dorp werd rondgevent. Door bakkers dus, maar ook groenteboeren, fruitboeren, melkboeren en kruideniers kwamen langs de deur. Daar is nu niets meer van over. Het was onderdeel van de manier waarop de mensen in een dorp als Akersloot de gemeenschap draaiende hielden. "Mijn moeder kreeg alle kruideniers aan de deur, alles waar wij heengingen kwam ook bij ons. Iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Nog een voorbeeld: het verbouwen van de bakkerij en het bouwen van een nieuwe oven. Iedereen moest aan dat huis bouwen. Velzeboer ver diende eraan. Poland deed een stuk. Jan van Duin, de Tiebie's... Het hele dorp werkte eraan, want iedereen moest iets verdienen." Die vanzelfsprekende saamhorigheid die is er nu niet meer. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 13