L> tê 29 I Historische Vereniging Oud-Akersloot Bestuur F. Zonneveld, voorzitter J. Zweeris, vice voorzitter J. Krom, secretaris J. Louwe, penningmeester Archeologie T. Dekker Fotografie G. Kerssens Bankrelaties Rabobank: 3009.68.078 Postbank: 909470 C ontributie 11.34 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje en twee nieuwsbrieven. Tevens heeft u gratis toegang tot onze ledenavonden. Redaktieadres Redaktie Archiefonderzoek De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Oud-Akersloot. Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2, thans woonhuis. Mevr. R. Louwe, Buurtweg 33, 1921 CJ Akersloot Tel.: 0251 311081 Mevr. R. Louwe J. Louwe F. Zonneveld Mevr. H. Bakker J. Bakker C. Kerssens Mevr. R. Louwe J. Louwe T. Mooij J. Stam J. Terpstra Corrector: C.J. Kuyper Lay-out: J. Louwe Productie: Drukkerij Hacquebard V.O.F., Amsterdam Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2003 | | pagina 1