Bestuur Historische Vereniging Oud-Akersloot Redaktieadres Mevr. R. Louwe, Buurtweg 33, 1921 CJ Akersloot Tel.: 0251 311081 Redaktie A rchiefonderzoek Archeologie T. Dekker Fotografie Bankrelaties Rabobank: 3009.68.078 Postbank: 909470 Contributie 11,34 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje en twee nieuwsbrieven. Tevens heeft u gratis toegang tot onze ledenavonden. CjLOo 2J) De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Oud-Akersloot. Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2, thans woonhuis. J. Zweeris, voorzitter J. Krom, secretaris J. Louwe, penningmeester Mevr. R. Clazing Mevr. R. Louwe J. Louwe F. Zonneveld Mevr. H. Bakker J. Bakker C. Kerssens Mevr. R. Louwe J. Louwe J. Stam J. Terpstra Mevr. E. Tijmes H. Duin G. Kerssens Corrector: C.J. Kuyper Lay-out: J. Louwe Productie: Drukkerij Hacquebard V.O.F., Amsterdam Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2002 | | pagina 1