O1"8' 2001 Uiktfe Historische Vereniging Oud-Akersloot Bestuur Redaktieadres Redaktie A rchiefonderzoek Archeologie Fotografie Bankrelaties G.M. Veldt Contributie ooi aan den :ke, het feest meente wap- De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Historische eur een fraaie Vereniging Oud-Akersloot. Zij ontleent haar naam aan een herberg ten huize van die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij :kenkast aan- iie zeer druk aan het Dielofslaantje nr 2, thans woonhuis. i het school- J. Zweeris, voorzitter )p onbekrom- J. Krom, secretaris >k weder op J. Louwe, penningmeester bleek. em evenmin. Mevr. R. Louwe, Buurtweg 33, 1921 CJ Akersloot /an den Raad Tel.: 0251 311081 )lkinderen en r J.H. Blum, q persoonlijk Mevr. R. Clazing Mevr. R. Louwe J. Louwe F. Zonneveld andde op den Mevr. H. Bakker erwoning tot J. Bakker cwam men te C. Kerssens aten. Huis en Mevr. R. Louwe J. Louwe J. Stam rd tot docto- J. Terpstra r E. Besse, te Mevr. E. Tijmes T. Dekker voor 300 jaar H. Duin G. Kerssens Rabobank: 3009.68.078 Postbank: 909470 25,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje en twee nieuwsbrieven. Tevens heeft u gratis toegang tot onze ledenavonden. Corrector: C.J. Kuyper Lay-out: J. Louwe Productie: Drukkerij Hacquebard V.O.F., Amsterdam Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2001 | | pagina 1