ijls van dien en drukken. 1 arbeiders- /as. Niet dat 1 terug moet tegendeel is in een groot één van de hien zal dit ils ik terug- vare zorgen de voor ons )ts dat mijn e stond. at een mens in het haast gt naar mijn sn saluut te maar toch im ik op de zeggen een ?1 was, naar ïtrek, in die eerling, om april 1918. >ij mijn eer- n die dagen een jongen ders was er u worden in on zich niets ens malaise Jan Tijmes Maar helaas, naar spoedig bleek, met een zeer ernstige ziekte. Hier voor werd ik opgenomen in een ziekenhuis, waarvan ik na ruim anderhalf jaar overgeplaatst kon worden naar een sanatorium. Ik kan nu soms nog niet begrijpen dat ik inderdaad overgeplaatst werd, maar de schitterende, liefdevolle verpleging daar leidde naar een nieuwe horizon. Toch bleek mijn optimisme van toen nog even voorbarig, want op nieuw kwam de pechduivel om de hoek. Na drie weken sanatorium leven viel ik weer in. Maar geduld is een schone zaak; zo ook hier. Direct kon ik toen tijdelijk in de plaats komen van mijn broer, die zijn militaire dienstplicht moest gaan vervullen. Dat betekende voor mij een keerpunt in mijn werkkring. Ik kwam namelijk op een fa briek voor houtwaren. Ook het werk op deze fabriek moest ik spoe dig opgeven, maar die patroon heeft er toen voor gezorgd dat ik op een meelfabriek werd geplaatst. Dat was in het najaar van 1923. Bij die firma ben ik sindsdien in dienst geweest. Inmiddels was mijn leven gewoon, normaal doorgegaan. In 1930 trad ik in het huwelijk. Als mijn woonplaats koos ik Akersloot. Dat was in ver band met mijn werk wel een beetje ver gezocht, gezien mijn werk in Wormerver was. Maar een mens z'n zin is een mens z'n leven. Zo was ons leven regelma tig. Ja, met beperkte wel stand, mag ik gerust schrij ven. Werkeloosheid heeft mij niet getroffen. Geen dag was ik buiten het productie proces. Ik had een werkkring die mij voldeed. Tot opeens de gruwel van de oorlog ons mooie land overviel en ook ons niet spaarde. Sindsdien is alles snel opvolgend gegaan. De ene slag op de andere moesten wij incasseren. Maar het gruwelijkste was wel mijn deportatie naar Duitsland. Natuurlijk ga ik niet daarover schrijven. Genoeg als ik daarvan schrijf dat ik in januari 1944 terug wist te komen. 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 85