De omstandigheden waarin een mens opgroeit zijn dikwijls van dien aard dat zij hun stempel steeds op je verdere leven blijven drukken. Het zal een ieder duidelijk zijn wat het leven van een arbeiders jongen, nu alweer dertig jaar geleden was. Niet dat ik ook maar één ogenblik met weemoed terug moet denken aan mijn jeugd. Nee, juist het tegendeel is waar. Trots alle ontberingen die armoe in een groot gezin meebrengt, zie ik mijn jeugd als één van de rijkste perioden uit mijn leven. Misschien zal dit bij elk mens weer anders zijn, maar als ik terug denk aan alle grote en zo vaak zeer zware zorgen die mijn ouders in zo intens grote liefde voor ons volbrachten, dan voel ik mij haast trots dat mijn wieg juist daar op dat armoedige plekje stond. Als jongen van nog geen zes jaar kwam ik op de De ouders van Jan gewone lagere school. Een hele oude, ik kan haast wel zeggen een Tijmes, Jacob en Trijntje zeer primitieve dorpsschool. Maar toch, die dorpsschool was, naar poseren voor hun huisje j j i j- ik later vernam, lang niet een van de minsten uit de omtrek, in die op t Stet, (foto 1928). jaren. Ik doorliep die school als een gewone, matige leerling, om haar na zes leerjaren weer te verlaten. Het was toen 30 april 1918. Als ik dan nu vooral denk aan alles wat een mens in zijn leven mee moet maken, dan kan het haast niet anders, dan dat ik nu men mij vraagt naar mijn levensloop, deze wil beginnen met een saluut te brengen aan deze kleine, eenvoudige, maar toch zo grote mensen. Begin mei van datzelfde jaar kwam ik als beginneling bij mijn eer ste patroon. Ik schrijf beginneling, want van leerling in die dagen was in de ware zin des woords geen sprake. Ook van een jongen werd toen verwacht dat hij al iets presteerde, want anders was er geen behoorlijke plaats voor je. De aanvankelijke afspraak was toen, dat ik opgeleid zou worden in het bloembollenpakkersbedrijf. Maar aangezien die patroon zich niets van afspraken aantrok, veranderde ik van baas. Totdat ik in het voorjaar van 1923 ontslagen werd wegens malaise in het bloembollenvak. 84

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 84