De levensloop van Jan Tijmes Elly Tijmes (dochter) Jan Tijmes, geboren op 3 juni 1906 en overleden op 3 oktober 1947, was een zoon van Jacob Tijmes en Trijntje Jonker Hij trouwde op 20 juni 1930 met Christina (Stien) Schotanus, gebo ren op 24 oktober 1909 en overleden op 23 februari 1992. Dit verhaal schreef hij in het voorjaar van 1947. Op 3 oktober van dat jaar overleed hij op de operatietafel in Hilversum. Er zou een ruggewervel gerepareerd worden met een stuk bot uit zijn been. Tij dens de operatie bleek hij bijna geen longweefsel meer te hebben, weggeteerd door de fosfordampen in Berlijn zie "Terug in Akersloot" blz. 101). Na zijn overlijden kreeg zijn vrouw de lessen van de Arnhemse School voor Schriftelijk Onderwijs met dit verhaal uit het sanatorium thuis gestuurd. Wie de lessen betaalde is niet bekend; hij heeft er nooit met familie over gesproken. De cursus had overigens weinig om het lijf. Hij had optimisme goed geschreven, maar de leraar had er obtimisme van gemaakt en dat nog eens duidelijk in de kantlijn ver meld. De goede dingen werden verbeterd en de foute over het hoofd gezien. Het woord "weemoed" is verkeerd gebruikt en onopgemerkt gebleven. Halverwege de cursus is hij gestorven en hoefde het lesgeld niet doorbetaald te worden, dat was heel aardig van de A.S.S.O., want ze hadden er wel recht op. Les 7 Ned. taal Mijn Levensloop In het jaar 1906 werd ik geboren in het Noordhollandse dorpje Aker sloot. Mijn wieg stond in een zeer klein huisje aan het Alkmaardermeer. Het gezin waarin ik ben opgegroeid bestond uit tien personen. Moeder, vader, twee zusters en vijf broers. Ik zou hier niet iets over gaan schrijven, maar nu men mij vraagt iets te vermelden van mijn levensloop, kan het haast niet anders of het beeld van mijn jeugd komt weer zo duidelijk voor mijn geest, dat ik bijna de verleiding hierover uit te weiden, niet kan weerstaan. 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 83