Reader's Digest. Nederland rond 1900. Amsterdam 1993. Stierp-lmpink, A.C. Vier eeuwen Stierp. Een oerhollandse familie en de bakermat Akersloot 1569-1998. Schoorl 1999. Provincie Noord-Holland. Kaart van de Gemeente Akersloot, z.j. met potlood ver vaardigd. Provincie Noord-Holland. Jaarboekje 26s,e jrg, Amsterdam 1966. Jaarboekje 28s,ejrg, Amsterdam 1968. Noten: 1 NNAA inv. 1303t akte 7324 2 NNAA inv. 1303n akte 6188 3 NNAA inv. 1303n akte 6188 4 NNAA inv. 1303t akte 7324 5 Zweeris, J. 100 Jaar bloembollencultuur. "De Groene Valck" nr. 23 (1991) 6 Reg. Arch. Alkm. Akersloot Secretarie 1817-1930. Nummer 59 7 NNAA inv. 1315gg 8 NNAA inv.1377 akte 401 en inv.1351 akte 79 9 NNAA inv. 1428 akte 371 10 NNAA inv. 1363 11 NNAA inv. 1430 akte 159 12 NNAA inv. 1340 akte 48 13 NNAA inv. 1471 akte 74 14 NNAAinv. 1509 akte 225 15 Fam. arch. Kerssens Mz 16 Fam. arch. Kerssens Pz 17 Fam. arch. Kerssens Mz 18 Fam. arch. Kerssens Mz 19 Fam. arch. Kerssens Mz 20 Jaarboekje Prov. Noord-Holland jrg 26 en 28 21 Fam. arch. Kerssens Mz 22 NHD/Alkm. Crt 7-12-1995

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 82