r andere het arden door de hedendaagse ïllen geraken, woorden. En verkavelingen maken van de leer gebeuren worden, iet bleekveldje hamer op de p een haarpin, rp te krijgen, lmatig geklop de dijk langs >p het land aan egelmatig de slijpen, n leven op de had er als het aor werden de vets versleten, en dan ook tot ij kregen een karakteriseerd nen niet altijd leven op een merken had, >en die niet op n zijn enkele levendig voor rf aangeharkt, s ook door het ïdrij fEr werd antie houden, se verzorging, larkt, waar het in regelmatig Joop Kerssens, geboren 5 februari 1935, overleden 5 juni 1998. Wel kon het gebeuren dat we een dagje uitgingen, te gast naar de Heerhugowaard, Bobeldijk, of de Starnmeer, waar ooms en tantes woonden. Maar de meeste vrije tijd brachten wij door op en rond de boerderij. Het erf was groot en er waren veel plekjes waar je je kon opschuilen, was het niet de hooiberg dan was er wel een of ander wagenhok. En wat zal er gespeeld zijn bij de ringen naast het schuurtje! Daar dreven klompen als bootjes rond, maar werd er ook menig keer een nat pak opgelopen. Onze boerderij had geen land in de onmiddellijke nabijheid. Het vee werd dan na de winter naar het land buiten de bebouwde kom van het dorp gebracht, naar de Limmer-polder of naar het land aan de Boschweg. Dit gebeurde niet dan nadat het vee met een palmtakje, dat in een schoteltje met wijwater werd gedom-peld, bespren-keld was. Dit gebeurde vanuit de gedachte en de wens dat er zegen op mocht rusten. En omdat het land niet een aaneen gesloten stuk was werd het vee regelmatig verweid, waarbij wij, de kinderen, ook werden ingeschakeld, met of zonder tegenzin. En ook de regelmatig terugkerende uitstapjes van de tochtige koeien naar de stier niet te vergeten! Als het vee de stallen had verlaten werden deze goed geschrobd, want in de zomermaanden werd de stal bewoond. Waar de koeien gestaan hadden werd de ondergrond weg geschept en daarvoor in de plaats kwam dan witzand, waarin met een stoof figuren gedrukt werden. De muren werden gewit en de groepen werden opgevuld met houten vlonders. Op de lange en korte regel werden matten gelegd en daarop werd dan meubilair geplaatst en 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 79