deze op het laboratorium te onderzoeken op onder andere het vetgehalte en de hygiëne. Nu ik dit neerschrijf realiseer ik me hoeveel woorden door de ontwikkeling van de moderne bedrijfsvoering en hedendaagse landbouwpolitiek in onbruik zijn geraakt en nog zullen geraken. Maar ook ontstaan weer een aantal nieuwe agrarische woorden. En zo zal dat altijd wel doorgaan. Mede in verband met de wegenbouw vinden ruilverkavelingen plaats. Het heeft ook tot doel efficiënter gebruik te maken van de grond. Door de ruilverkavelingen zal het ook niet meer gebeuren dat je koeien door het dorp ziet lopen om verweid te worden. Een beeld dat ik ook nog voor me zie: vader die op het bleekveldje achter het huis zit om met een hamer op de scherpe kant van de zen, die rust op een haarpin, te kloppen om hem zo weer scherp te krijgen. Als ik hieraan denk hoor ik het regelmatig geklop weer in mijn oren. En als hij dan de dijk langs het Alkmaardermeer of de kanten op het land aan het maaien was, gebruikte hij regelmatig de strekel om de zen weer wat bij te slijpen. Ik denk terug hoe het wonen en leven op de boerderij er aan toe ging. De tijd had er als het ware heel lang stil gestaan. Daardoor werden de boeren voor behoudend en ouderwets versleten. De boeren en hun familie behoorden dan ook tot een bepaalde bevolkingsgroep. Zij kregen een stempel opgedrukt, waardoor zij gekarakteriseerd werden en dat kwam bij betrokkenen niet altijd prettig over. Blijft staan dat het leven op een boerderij eigen typische kenmerken had, waardoor onderscheid gemaakt kon worden met mensen die niet op een boerderij leefden. Wat daarvan is overgebleven zijn enkele herinneringen die ik met me draag. Zo staat me nog levendig voor de geest dat op zaterdag de stoep geboend werd en het erf aangeharkt. Zondags werd, als er visite was, door het man- en soms ook door het vrouwvolk een kijkje genomen bij de beesten op het bedrijf. Er werd dan gepraat over het reilen en zeilen op het bedrijf. Tijd om uit te gaan voor je plezier, laat staan vakantie houden, was er niet bij. Het vee vraagt namelijk om zijn dagelijkse verzorging. Bepaalde markten, zoals de dinsdagse Purmerender markt, waar het nuttige met het aangename wordt verenigd, werden regelmatig bezocht, vooral in verband met de veehandel. 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 78