rond gelopen. Je komt dan allerlei dingen tegen die er in mijn jeugd ook al waren en al pratende met familie komen bepaalde situaties je weer levendig voor ogen. Naar aanleiding daarvan laat je dan je gedachten over het een en ander gaan en sta je wat stil bij allerlei facetten die aan het leven, wonen en werken op een boerderij vastzitten. Aspecten als bedrijfsvoering, ontwikkelingen in het boeren- en bollenbedrijf in de loop van het bestaan van deze specifieke boerderij. Dat er op een gegeven moment afstand wordt gedaan van het gemengd bedrijf en wordt overgegaan op bijna uitsluitend veeteelt. Ook binnen de veehouderij zijn er grote ontwikkelingen geweest. Aanvankelijk wordt uitsluitend met de hand gemolken en dat is, naargelang het aantal melkvee, een arbeidsintensieve bezigheid. Ik heb de echo nog in mijn oren van de opmerking dat ik niet geschikt was voor dat werk. Mijn handelingen op dit gebied werden als dierenbeulen afgedaan. Wel mocht ik in de hooitijd drinken en brood naar de polder brengen, want dan kwamen vader en mijn broers die hem hielpen tussen de middag niet naar huis om te schaften. De aanschaf van een melkmachine heeft dan ook grote gevolgen gehad. Omdat de melk opgevangen wordt in grote tanks en deze

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 76