tekent met Breakfest, kampeerboerderijen, het kweken van siervissen, de houderij in produktie van tuinbeelden. Nederland telt steeds meer tabiliseerd, multifunctionele agrarische bedrijven. Er gaat op het ogenblik heel je niemand wat om in de Nederlandse landbouw, waarvan de veehouderij een de aan een onderdeel is. en daar genspositie Joop ziet deze ontwikkelingen allemaal om zich heen gebeuren het aantal en hij laat er zich regelmatig over uit. Hij geeft echter niet op om 5 miljoen boer te zijn in de traditionele zin en zo gaat hij als laatste actieve een daling boer aan de Julianaweg, door met zijn bedrijf. Hij heeft hart voor or weer op zijn zaak en onderhoudt een grote band met het vee, de schapen en Vat blijft er geiten, die hij al zo vele jaren onder zijn hoede heeft. Hij maakt de oorstelling hele ontwikkeling van ouderwets naar heeft? De I modern boeren mee. Voor zo ver in zijn e overheid -JÏjIb vermogen ligt, past hij zich aan de 1 voor alle ^iiwrr hedendaagse bedrijfsvoering aan. Hierbij chtstreeks wordt hij gesteund door zijn vrouw Riet, die er zóveel met hem meedenkt en de administratie, die ïrlijke weg er nu eenmaal bijhoort, voor hem bijhoudt. Zij komen tot de bevinding dat uitbreiding lar de grote V van de boerderij niet mogelijk is. Met name ng van het komt dit door de aangescherpte milieu-eisen, oniak een -JÏ Dat hij ondanks alles nog niet wil stoppen em van de blijkt onder andere uit het feit dat hij in 1996 bodem en de vijzelberg achter de boerderij vanwege zijn slechte conditie op aan het afbreekt. Andere gebouwen komen daarvoor in de plaats voor het khouding. stallen van de tractor, andere bedrijfswagens en gereedschap. In n. dezelfde tijd verdwijnt ook het oude varkenshok dat naast de oude vijzelberg stond. In de plaats daarvan komt een stalling voor zeven leren doen stuks pinken en kalveren. redden. Er Toch lijkt er ook voor het boerenbedrijf van Joop een verandering gooien. Zij aan te komen. Het gemeentebestuur van Akersloot neemt in 1995 roduceren. contact op met Joop. Er wordt voorgesteld om zijn bedrijf op een ook grote perceel in de Groot-Limmerpolder voort te zetten. Dat perceel grenst e Boer en aan een weiland dat Joop daar al heeft.22 De gemeente wil daarvoor ssortiment in de plaats het zogenoemde "groene weidje", dat gelegen is achter produkten de Dorpshoeve tegen de Geesterweg aan, de voormalige groentetuin ;kaas, die van de familie. Als Joop in de gaten krijgt dat op grond van door de ieke beeld gemeente overgelegde gegevens, het niet mogelijk is om op erdwenen. voorgesteld stuk grond een bedrijfspand te verwezenlijken gaat de iaarvan te ruil niet door en zet hij op de oude voet zijn bedrijf aan de Julianaweg n. Bed voort. Vijzelberg, afgebroken in 73

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 73