merpolder, 13, groot erplichting ideel in de aan Jansje erssens die die enkele ijke naam itum, maar volkomen >uwde kom dden in het ndigd. Hij zijn bedrijf Iger. Zijn te stoppen, ils het was Hij weet n, maar hij :>rt dat de prijs heeft, et kunnen en een van kleine emoedigd toeren naar n leven en 1 1970 het ft afneemt ïhoudende itie maken af de jaren soverheid, jdvertakte id, begint m van de t verkocht. De Dorpshoeve anno 1995. Omdat in EG-verband het Nederlandse systeem van garantieprijzen wordt overgenomen, leidt dit niet tot een stevige daling van de prijzen. Brussel koopt overschotten van Europese boeren op tegen een vaste minimumprijs, om hen zo te beschermen tegen al te grote schommelingen in de markt. Zo ontstaat de Europese boterberg. In 1969 ligt er in Europese pakhuizen 300.000 ton boter opgeslagen, in 1984 is dat al meer dan één miljoen ton. Met het plan-Mansholt wil de EG vanaf 1969 door het verlagen van de garantieprijzen het aantal agrarische bedrijven binnen de EG via een soort natuurlijk verloop terugbrengen van tien naar vier miljoen. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Elk voornemen om de garantieprijzen te verlagen leidt tot een golf van woede onder de Europese boeren. De investeringen en produktiviteitsstijgingen blijven omhooggaan en daarmee groeien ook de boterbergen, de melkvijvers en de vleesheuvels. In 1984 wordt het EG-landbouwbudget zó ver overstegen dat maatregelen niet langer kunnen uitblijven. De melkproduktie wordt aan een maximum per land gebonden. In Nederland krijgt elke melkveehouder op basis van de melkproduktie in voorafgaande jaren een produktiequotum toebedeeld. Wie meer produceert moet over het overschot een boete, de beruchte superheffing, betalen. De melkquotering leidt bij de invoering tot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 71