gepasseerd en bevindt zich op de Zuideinderweg vóór de Schoolweg die uitkomt op de Dusseldorperweg in Limmen. Volgens een ooggetuige weigert daar zijn solex dienst en moet hij trappen. Het is toen en daar dat vader getroffen wordt door een hartstilstand. Toegeschoten hulp mag echter niet meer baten. Zo komt na 68 jaar het einde van het leven van vader die zich helemaal heeft ingezet voor zijn gezin en het boerenbedrijf. Met gepaste trots zou hij op zijn leven en werken kunnen terugzien. Moederen wij, zijn kinderen, hadden hem graag meerjaren gegund om daarvan te genieten. Het zijn Jaap en Joop, die wat zij met hulp van vader hebben opgebouwd, nu zonder hem zullen voortzetten. Jaap is intussen voor zichzelf gaan boeren, op de boerderij naast die van Joop. Het is op 3 mei 1972 als in tegenwoordigheid van Nicolaas Joop Kerssens, bezig met het melken van de koeien in de Limmerpolder. Johannes van Duin, notaris te Heemskerk, de scheiding en deling van de gemeenschappelijke boedel, ontstaan door het overlijden van vader te Limmen op 28 mei 1969, plaats vindt. Daarbij wordt aan Joop toegescheiden: de boerderij met woonhuis, schuren, ondergrond, erf en weiland met aanhorigheden Julianaweg 39 te Akersloot, kadastraal bekend gemeente Akersloot, sectie A, nummer 1367, ter grootte van ongeveer 24 are. Daarbij het weiland ten oosten van de Boschweg te Akersloot in de Klaas Hoorn en Kijfpolder, kadastraal bekend gemeente Akersloot, sectie A, nummer 484, groot twee hectare, veertig are en vijftig centiare, en sectie G, nummers 350, 351 en 352, samen groot twee hectare, tachtig are en negentig centiare. 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 69