keukenblok wordt geplaatst. Daarvoor wordt de enig overgebleven bedstee in de woonkamer afgebroken. Ook wordt de deur van de woonkamer naar de voorkamer, voorheen de slaapkamer van vader en moeder verplaatst. Ook worden de ramen aan de voor- en de zuidkant vervangen door een drielicht. Aan de noordkant van het woonhuis komt een bijkeuken, die dan tevens de toegang wordt naar het woongedeelte. Aannemer voor deze klus is ook weer Jan van Duin, die daarbij geholpen wordt door broer Piet die bij hem praktijkervaring als timmerman opdoet. Alles bij elkaar een flinke verbouwing met aanpassingen die meer van deze tijd zijn. Dan betrekken Willem Swart en Stien Neeft de woning en blijven daar tot 1957 wonen. Daarna woont broer Jaap met zijn vrouw daar tot 1960. Vervolgens komen Jan Keijsper en Truus Swart erin tot 1963. Op 26 september 1963 trouwt broer Joop met Riet Vessies uit Beverwijk. Het is op die dag dat Joop terugkeert naar het huis waar hij 28 jaar geleden geboren is. Hij woont weer waar hij ook al zijn werk heeft. Intussen is vader de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Hij houdt echter nog volop belangstelling in het reilen en zeilen op de beide boerderijen aan de Julianaweg 39 en 41. Hij verleent nog regelmatig hand- en spandiensten waar dat nodig is. Hij is dus nog niet helemaal boer-in-ruste. Jaap en Joop zetten hun beste krachten in om van beide bedrijven iets goeds te maken, daarbij geholpen door de goede raad van vader. Zij profiteren zeker van zijn in de loop der vele jaren opgedane praktische ervaring in het boerenbedrijf. Vader heeft naast zijn werk op de boerderij ook vele jaren bemoeienis gehad met twee polderbesturen. Hij is schouwmeester en naar ik mij heb laten vertellen ook dijkgraaf geweest. In 1966 en 1968 is hij als enige Akersloter, onder dijkgraaf J.A. van der Steen, heemraad bij het Groot-Limmerpolder. Ook staat hij bij de Klaas Hoorn-en Kijfpolder onder voorzitter P.J. Kuys genoemd als lid.20 Deze benoemingen houden verband met het feit dat hij in beide polders land en belangen heeft. En dan vindt er voor de familie weer zo'n belangrijke en onverwachte gebeurtenis plaats. Op 28 mei 1969 rijdt vader vroeg in de middag op zijn solex door de Limmerkoog naar Limmen, waar hij met de heren Van der Steen en Nuijens een gesprek zal hebben over de aankoop van weiland. Hij is daarmee zó bezig dat hij op die dag zelfs zijn middagdutje er voor opoffert. Hij is net de boerderij van Groot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 68